ගෙදර බුදුන් ඔබ සිතේ මුදුන් තැන සිටිනා මගෙ අම්මා
සක්දෙවිදු ඔබයි මට පියාණනි මගෙ සදා සවිය ගෙනෙනා
වැහි අහස ඔබයි ගිම් නිවාලනා-අම්මේ ඔබ ජීවය දුන්නා
හිරු එළිය ඔබයි මගෙ පියාණනී-මට ජීවය ‍රැකදුන්නා
මගේ පුතා අද නෑ පෙනෙනා දුර
ඔබෙ සිත් කදුලු සලයි දෝ
කුසට අහර ගෙන සනසීමෙන්
අම්මා ගෙදර සිටීදෝ
පියණනී ඔබ සුවෙන් සනීපෙන්
හිත සතුටින් නේදෝ
දෑස් මානයේ ‍රැදෙමින් ඔබලග – මගේ දෑස් මෙන් ඔබ ‍රැකගන්නට
කවදා හැකිවේදෝ
දුරු රටකට වී අද තනිවී මා සිත ඔබගැන සිතමින් සුසුමින් කල් ගෙවමී
මගේ පණ වැනි ඔබ වියපත් වනු දැක රහසේ ඉකිබිදිමි
මා මිය යන විට මා දෙපසින් ඔබ සුවෙන් සිටින්නට ප්‍රර්ථනා කරමි
එනමුදු කෙලෙසක එලෙස සිතන්නද – ඔබ තනිකර මා සැගවීයන්නද
මා නොසිටින ලොව ඔබට ලොවක් නොව දුකක්ම බව දනිමි
Advertisements