යූරෝ 1000 ක් කියන්නෙ දල වශයෙන් බැලුවොත් රුපියල් වලින් 140000 ක් මේවගෙ වැ‍ටුපක් ලන්කාවෙදි ගන්න එක නම් හීනයක්ම තමයි.

මෙහෙදි නම් එක මසයකදි අතට ලැබෙන ගාන අඩුම තරමින් යුරො 600 – 800ක් එත් ඒ සල්ලි අතට ගන්න මිල කරන්න බැරි තරම් කැප කිරීම් කරන්න ඕනෙ. තමන්ගෙ පවුලෙ අය,යාලුවො , තමන්ගෙ රට හැම දේම අත් ඇරල අවිත් සාරයක් නැති ජීවිත ගෙවන මිනිස්කමත් නොමිනිස්කමත් අතර දෝලනය වෙන මිනිස්සු අතර තනිවෙලා නිදහස කියන දේ අමතක කරල තමන්ගෙ දැනුමෙන් බුද්දියෙන් අඩකටත් අඩු ප්‍රමානයකට හිමිකම් කියන මිනිස්සුන් යටතෙ යන්ත්‍ර වගෙ වැඩකරලා ජීවිතය දියවෙලා යනවා.
මට දුක ලන්කාවෙ ඉන්න අපෙ මිනිස්සු දැනගෙන හරි නොදැනගෙන හරි මේ අපාය දිව්ය ලෝකයක් කියල හිතන් මෙහෙටම එන්න හදන එක ගැන.
ඒ දේටත් වග කියන්න ඔනෙ මෙහෙ ඉදල ලන්කාවට ඇවිත් මැජික් පෙන්නන අපේම මිනිස්සු තමයි.

Advertisements