ඔන්න ඉතින් අලුත් අවුරුද්දක්
මේක ඉතින් අලුත් වෙන්නෙ සුද්දටද අපිටද කියන එකනම් ප්‍රශ්නයක් තමයි ඒත් ඒක වෙනම කතකරන්න ඕනෙ මතෘකාවක්.
අලුත් අවුරුද්දට කලින් අන්තිමට කලේ මගේ ආදරනීය google chrome බ්‍රව්සරය යාවත්කාලීන කිරීම තමයි.ඒකට හේතුව අර chrome extentions කියන ගැජට් ටික එල්ලගන්න තිබුන උවමනාව ඒත් ඉතින් අර කිව්ව එව්වා එල්ලගත්ත කියල වැඩි දෙයක් ලැබුනෙ නම් නැහැ
තව දෙයක් chrome කලින් තිබුන එක ගලවල දාල අලුත් එක බෑවෙ කවරයවත් ගලවන්නෙ නැතිව පැත්තකට දාල තිබුන Safari එකෙන් හැබයි ඒකත් නරකම නැහැ මගේ ආදරනීය google chrome එකටත් වැඩිය ඉක්මනක් පෙන්නුව.(තව දෙයක් මම මේ වැඩේ කලේ කේක් එකක් හදන ගමන් ඔව් ඔව් කොල්ලට ඒවත් පුලුවන් )

Advertisements